Lean management

Lean management/lean production je modulární komplexní systém, který zahrnuje celý podnik a zajišťuje výrobu kvalitních výrobků s nízkými náklady.

Podstata štíhlého řízení se orientuje na:

- Pro zákaznický princip
- Dodavatelsko-odběratelské vztahy
- Štíhlou organizační strukturu
- Snahu o nastavení týmové společnosti
- Plánování, řízení a využití veškerých zdrojů podniku
- Kvalitu
- Plánování a řízení výroby
- Použití nástrojů projektového řízení
- Snižování plýtvání
- Využívání outsourcingu
- Vývoj, výzkum a inovace

Délka programu: 5 × 8 hodin - pět dní (jednotlivé moduly lze kombinovat nebo školit samostatně).
Mezi základní používané metody a nástroje Lean managementu patří: 5S, SMED, FMEA, VSM.

Modul 1: Štíhlá výroba v kostce
Modul 2: Metoda 5S
Modul 3: Metoda SMED
Modul 4: Metoda FMEA
Modul 5: Metoda VSM

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.