MISTR
- komplexní rozvojový program liniového výrobního managementu

Cíl programu:

Profese liniového manažera a její zvládnutí má zásadní vliv na výrobu a plnění plánu. Klíčovým prvkem je práce s lidmi, správná motivace, management, hodnocení lidí a stabilizace týmu. Manažerská kvalita je založena na dovednostech manažera, jeho aktivitě a profesionalitě při vedení lidí. Cílem tohoto komplexního programu je rozvoj dovednosti a řemeslné profesionality při vedení lidí a týmů ve výrobě.

Modul 1: Role mistra (2 x 8 hodin - dva dny)

- Role liniového pracovníka ve společnosti
- Jak se ztotožnit s rolí mistra
- Pozice mistra v pracovním kolektivu
- Jaké úlohy mistr reálně plní ve výrobní společnosti
- Jednání s problémovými typy lidí
- Konflikty na pracovišti
- Řešení krizových situací při komunikaci

Modul 2: Techniky vedení (2 x 8 hodin - dva dny)

- Styly vedení
- Motivace pracovníků - jak motivovat zaměstnance
- Vedení porad
- Delegování – nástroj motivace a vedení lidí

Mudul 3: Motivace a hodnocení zaměstnanců (8 hodin - jeden den)

- Hodnocení a hodnotící rozhovor – každodenní příležitost mistra
- Systém hodnocení
- Vliv hodnocení na motivaci lidí
- Hodnotící pohovor
- Zpětná vazba
- Komunikace při hodnotícím pohovoru

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.