Profesionalní asistentka

Role asistentky, postavení v hierarchii firmy, vzhled asistentky

Seznámení s pravidly správného telefonování

Seznámení s pravidly správné písemné, E-mailové formy

Osobní komunikace, asertivita, loajalita

Komunikace s nadřízeným, vymezení úkolů a určení pravidel

Třídění, předávání a práce s informacemi

Základy etikety

Samostatný blok zaměřený na „odnes si to, co potřebuješ“