Pozitivní asertivita na pracovišti i doma

Co se v tréninku naučíte:

Intenzivní kurz, který Vám umožní lépe pochopit chování druhých lidí. Naučíte
se efektivně řídit vztahy a účinně se prosazovat v jednání s jinými osobami. Taktéž
získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací. Naučíme
Vás chápat asertivitu jako nástroj vedoucí k lepšímu pochopení sebe sama
a svých vztahů k okolí. Asertivní jednání pomůže předcházet frustraci a zvyšovat
produktivitu práce. Získáte vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

Ověření základních asertivních dovedností a identifikační cvičení
- Práce s tréninkovými úlohami a příklady z praxe účastníků
Princip budování autority – získávání respektu – ASERTIVITA
- Autorita na základě dvou vyvážených složek
- Posílení složky RESPEKT pomocí asertivity
Pozitivní asertivita
- Asertivní pravidla v praxi manažera
- Asertivní techniky
- Důsledný k pravidlům, vstřícný k lidem
Obrana proti manipulaci, vydírání a nátlaku
- Asertivní postoje
- Udržení klidu a nadhledu
- Práce s hlasem a řečí těla
- Trénink manažerských asertivních situací

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.