Argumentace a rétorika

Co se v tréninku naučíte:

- Zažije si různé argumentační strategie
- Naučí se argumentovat nadřízeným, kolegům, podřízeným, zákazníkovi.
- Naučí se jasně prezentovat své myšlenky, dokáže obhájit svá stanoviska.
- Ovládne techniky argumentace a přesvědčování.
- Odhalí neupřímnost a naučí se reagovat na záludné otázky

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

- Kritické myšlení a argumentace
- Význam umění argumentace
- Faktory ovlivňující účinnou argumentaci
- Příprava argumentů
- Odhadnutí silných a slabých argumentů
- Příprava na možné námitky
- Techniky uvažování a přesvědčování
- Techniky vyvracení argumentů
- Argumentace podle cílů vyjednávání
- Zásady a zákonitosti monologu a dialogu
- Technika výslovnosti, modulace hlasu a frázování
- Osobnost řečníka
- Emoce, empatie a takt
- Prvky diskuse
- Verbální a nonverbální komunikace

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.