Certifikáty 

Certifikát ECDL Start

Zájemce musí úspěšně složit zkoušky ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu, které pokrývají znalosti a dovednosti v oblastech jako jsou Používání počítače a správa souborů (Modul M2), Zpracování textu (Modul M3), Práce s Internetem a komunikace (Modul M7) a z nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core, který může být orientován na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.


Certifikát ECDL

(doklad digitální kvalifikace -Digital Competence)

Držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh práce. Zájemce o Certifikát ECDL musí úspěšně složit zkoušky ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3 a M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core, které mohou být orientovány na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.


Praktickou alternativou tohoto typu dokladu je plastová kartička velikosti platební karty.


INDEXY

Každý zájemce, který chce absolvovat testy úrovně ECDL Core, musí být držitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) vhodných pro program ECDL Core.

Index ECDL Select

- licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících, ale i budoucích modulů programu ECDL Core (min. 1, max. 7 modulů). Do tohoto dokladu zaznamenává akreditovaný tester jednotlivé úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Modular. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

Index ECDL Profile

- licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z libovolných existujících, ale i budoucích modulů programu ECDL Core (počet modulů není omezen). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester jednotlivé úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Modular. V ceně indexu ECDL Profile je zahrnuto právo na vydání jednoho certifikátu ECDL Modular. Platnost indexu je 5 let od data prvního použití.


Index ECDL Single

- licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušku z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu, tj. ECDL Core, ECDL Advanced nebo ECDL Endorsed (například program Digitální fotografie). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifikátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.


Do všech indexů se zapisují pouze úspěšné moduly.


Školení pro manažery:

Efektivní manažer
Projektové řízení – projektový manažer
Argumentace a rétorika

Marketing:

Reklama a propagace
Public Relations
Marketingový mix

Vedení týmu a manažerské kompetence:

Asertivní komunikace
Vedení lidí – delegování, hodnocení a motivace
Time management - plánování času
Stress management
Rozvoj týmu a využívání potenciálu členů týmů
Koučování
Mentoring

Obchodní kurzy:

Komunikační dovednosti
Obchodní dovednosti
Vyjednávání v obtížných podmínkách
Prezentační dovednostiOutdoorové kurzy:

Team building
Tématické programy (horolezectví, potápění, rafting, horská kola aj.)


Další:

Firemní kultura
Školení interních lektorů
Rozvoj lektorských dovedností
Zákaznický servis - komunikace po telefonu

Poptávka po konkrétním kurzu   

kurzy soft skillsProgram ECDL Core

Program ECDL Core (základní) pokrývá základní, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů. http://www.ecdl.cz/zakladni_moduly.php

 • M02 – Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)
 • M03 – Zpracování textu (Word Processing)
 • M04 – Práce s tabulkami (Spreadsheets)
 • M05 – Použití databází (Using Databases)
 • M06 – Prezentace (Presentation)
 • M07 – Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials)
 • M09 – Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)
 • M10 – Tvorba webových stránek (Web Editing)
 • M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security)
 • M13 – Plánování projektů (Project Planning)
 • M14 – Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)

Moduly ECDL Core

Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)

Modul M2 je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Windows všech verzí.

Modul M3 - Zpracování textu (Word Processing)

Modul M3, je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí.

Modul M4 - Práce s tabulkami (Spreadsheets)

Modul M4 je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice.

Modul M5 - Použití databází (Using Databases)

Modul M5 je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí, ale i OpenOffice Base.

Modul M6 - Prezentace (Presentation)

Modul M6 je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice.

Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials)

Modul M7 je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Outlook a Internet Exploreru všech verzí, ale i v prostředí jiných poštovních klientů i prohlížečů, například Thunderbird, Lotus Notes, Google Chrome, Mozilla Firefox.

Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)

Modul M9 je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Photoshopu, CorelDraw, ale i Gimp nebo v dalších grafických editorech.

Modul M10 - Tvorba webových stránek (Web Editing)

Modul M10 je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, ale i KompoZer, PSPad a dalších.

Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií (IT Security)

Modul M12 se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů.

Modul M13 - Plánování projektů (Project Planning)

Modul M13 je zaměřen na základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů a základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Project verze 2010.

Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)

Modul M14 je zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost.


  Operační systémy:
  Microsoft Windows Server, Windows, Linux

  Aplikační a serverové služby:
  Microsoft Share Point, Microsoft Exchange Server

  Databáze:
  Microsoft SQL Server, SQL, Oracle, MySQL, Sybase ASE, IBM DB2

  Programování a speciální aplikace:
  VBA Access/Excel, C++,STL, CodeGuru, C#, VB.NET, Windows Forms, XML, Open XML, WPF,
  ADO.NET, LINQ, Microsoft Silverlight, ASP.NET MVC WCF WebServices, Nintex Workflow

  Další:
  Team Foundation Server 2010/12
  SAP Crystal Reports,BI QlikView

  Poptávka po konkrétním kurzu

  IBM DB2
  SYBASEOracle
  Microsoft
  Linux