Osnova Time management

Osnova kurzu: Time management – jak neplýtvat časem 

Seznámení s tématem a stanovení očekávání účastníků v oblasti time managementu
Osobnost, hodnota času – změna z (čas = stres) na (čas = zdroj)
Odhalení zlodějů času
Stanovení cíle – stanovení pracovních cílů kooperativní technikou
Práce s prioritami – techniky stanovení priorit
Plánování času – plánovací techniky a prostředky, postoje k plánování
Zvládnutí prokrastinace
Problémy při plánování
Odpovědnost za vlastní čas – princip hlídacího psa
Doporučení pro plánování času – kritická místa
Práce s „Plánem uplatnění dovedností v praxi“ – akční plán změn