Osnova Základy marketingové komunikace

Základy marketingové komunikace

Probíraná problematika:

Úvod do marketingové komunikace:

teoretická východiska marketingové komunikace
souvislost marketingové komunikace s ostatními nástroji marketingového mixu
cíle a strategie marketingové komunikace

Marketingové nástroje komunikačního mixu a jejich základní charakteristika a vhodnost využití

Reklama, podpora prodeje a přímý marketing v kontextu komunikačního mixu
Public relations, osobní prodej a sponzoring v kontextu komunikačního mixu
Internetová a on-line marketingová komunikace, virální marketing
Guerilla marketing
Buzz marketing

Etické aspekty v marketingové komunikaci (legislativní rámec a regulace)

Plánování marketingové komunikační kampaně´

Příprava, realizace, kontrola marketingové kampaně
Tvorba rozpočtu na komunikaci ve firmě
Možnosti měření efektivnosti marketingové komunikace firmy