MS Excel - Počet pracovních dnů mezi dvěma daty

Zjištění počtu pracovních dnů je poměrně častý požadavek. Tento výpočet zajišťuje relativně jednoduchá funkce NETWORKDAYS (net – čistý, workdays – pracovní dny). Pokud tedy máme např. na A1 datum 22.3.2014 a na B1 10.4.2014, funkce bude mít tvar: =NETWORKDAYS(A1;B1) a výsledek je 14 (pracovních dní).